หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม [ 1 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 1 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2