หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี2563 รอบ 6 เดือน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ครั้งที่ 1/2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม [ 1 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2      3