หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.หนองโพนงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (จากเหตุการณ์วาตภัย) [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
หนังสือ มท. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ สถ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)